27 mars
klockan 16:00
Online via Teams

Digitalt årsmöte

Vi hälsar dig välkommen till föreningens årsmöte som i år hålls digitalt i mötesverktyget Teams.

När: 27 mars kl. 16:00
Var: Digitalt via Teams
Anmälan: till jonkoping@rbu.se senast 20 mars. Du kommer att få en länk till din mail i god tid innan mötet.

Vill du engagera dig i föreningen?
Alla medlemmar har sin egen anledning till medlemskap, några vill vara passiva andra aktiva. Men det är viktigt att komma ihåg att en förening aldrig kan existera utan en styrelse och sina medlemmar. Kan du ekonomi och vill bidra med din kompetens i styrelsearbetet? Eller vill du kanske göra en engångsinsats vid en aktivitet? Vi söker fler som kan hjälpa till i föreningen. Kontakta jonkoping@rbu.se om du är intresserad!

Handlingar till årsmötet

Föreläsning om RBU:s intressepolitiska arbete

Vi hälsar förbundsordförande Maria Persdotter varmt välkommen som ordförande för mötet. Maria kommer också att uppdatera oss om läget när det gäller personlig assistans. Hon berättar om den hårt kritiserade LSS-utredningen och om utredningen Stärkt personlig assistans, där hon sitter med som expert. Dessutom: om hur barn med funktionsnedsättning hamnat i kläm under coronapandemin och vad RBU gjort och gör för att uppmärksamma bristerna.

Passa på att ställa frågor om RBU:s intressepolitiska arbete!