Välkommen till vår lokala förening

RBU Jönköpings län

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Jönköpings län, RBU Jönköping, är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder. Föreningen arbetar lokalt i Jönköpings län för att förbättra villkoren för medlemmarna. Vi arbetar intressepolitiskt genom att påverka beslutsfattare och andra makthavare och vi utgör en mötesplats för medlemmarna genom att arrangera olika aktiviteter och andra sammankomster.
RBU Jönköping är en del av Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

RBUs vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

 

Vill du komma i kontakt med RBU Jönköping når du oss på följande sätt:

E-post: jonkoping@rbu.se eller kontakta Felicia Inal, ordförande i RBU Jönköping, tel 070-467 26 38.

Vill Du komma i kontakt med styrelsen för RBU Jönköping så hittar du dem under "Kontakta oss". I styrelsen sitter föräldrar till barn med rörelsehinder och andra funktionshinder. Kom gärna med förslag på vilka frågor Du tycker är viktiga.